Uprawy specjalne

Multispektralne analizy mają duże znaczenie dla obszarów upraw specjalistycznych. 

Zmiany można wykrywać zarówno krótkim, jak również w dłuższych okresach, a wyciągane wnioski, np. na temat jakości podłoża, mogą wykraczać poza aktualny sezon.

Możemy również pomóc w identyfikacji-wyodrębnieniu na polu obszarów, które są dotknięte przez szkodniki lub grzyby.  W ten sposób ułatwiamy Państwu podjęcie świadomej decyzji o terminie, skali i formie ochrony, i w zależności od intensywności porażenia, o doborze środków ochrony roślin.

W przypadku dużych obszarów multispektralne analizy mogą być przydatne jako  zautomatyzowane (automatyczne zliczanie) środki inwentaryzacyjne  i do identyfikacji słabych punktów.

Recent Work