Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez AG Drones usługami.

AG Drones jest firmą nowoczesnych technologii udostępniającą swoim klientom system bezzałogowych statków powietrznych (drony, UAV), które otwieraja przed Państwem wiele nowych technicznych możliwości optymalnie wspomagających z powietrza przedsiębiorstwa rolnicze. Nowoczesnymi czujnikami bierzemy Państwa uprawy pod lupę i dostarczamy ważne informacje pomocne  przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących prowadzenia upraw. Ponadto oferujemy możliwość wykonywania zabiegów np. ochrony roślin – w chwili obecnej aplikacji kruszynka w kukurydzy, a w przyszłości, kiedy pozwolą na to przepisy, także oprysków środkami ochrony roślin czy aplikacji nawozów. Wykorzystywane przez nas drony umożliwiają ponadto dotarcie do tych miejsc na polu, które z różnych powodów są np. czasowo niedostępne dla kołowego sprzętu rolniczego.

Nasza oferta obejmuje przygotowanie planów lotów, wykonanie samych nalotów i opracowanie dokumentacji – wyników lotów (np. map wysokiej rozdzielczości z „lotu ptaka”). Dysponujemy wszystkimi powszechnie stosowanymi czujnikami i  metodami pomiarów niezbędnymi do oszacowania stanu roślin ( np. NDVI – znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji), które w zależności od Państwa potrzeb, wykorzystujemy do sporządzenia np. nawozowych map aplikacyjnych  w pełni zintegrowanych z stosowanymi przez Państwa elementami – urządzeniami tzw. rolnictwa precyzyjnego.

Dzięki stosowanym przez nas samolotom bezzałogowym osiągamy wydajność do 1000 ha na dzień i operatora ( mapowanie multispektralne i RGB – jeden z modeli opisywania barw), a przy użyciu wielowirnikowców w zależności od zastosowania 100 do 200 ha /dzień (do 5 kg ładunku). Georeferencyjne mapy z ”lotu ptaka” przetwarzamy do rozdzielczości poniżej 1 cm/piksel dla barw rzeczywistych, względnie 5cm/piksel dla map multispektralnych (przy wysokości lotu 50 m).

 

W skrócie

 • Mapy nawożenia
 • Ocena witalności roślin (np. NDVI)
 • Pomiary pól
 • Georeferencyjne ortofotomapy
 • Modele 3D
 • Ocena biomasy
 • Pomiar obsady roślin, pomiar liczby drzew
 • Ocena i dokumentowanie szkód w uprawach
 • Monitoring szkód łowieckich
 • Ocena porażenia plantacji przez szkodniki i choroby
 • Zabiegi ochrony roślin (zrzut kruszynka)
 • Ocena stanu pól


Nasza oferta


Ewidencja i pomiar szkód na polach

UAV, z których korzystamy do oceny szkód, umożliwiają nam wydajne wykonywanie

Pola i poletka doświadczalne

Prowadzone przez nas loty mogą wspomagać obserwacje prowadzone standardowymi metodami na

Mapy nawożenia

Razem z naszym partnerem Airinov oferujemy mapy aplikacyjne dla pszenicy, jęczmienia,

Zwalczanie szkodników (omacnica prosowianka)

Omacnica należy w Europie Środkowej do szkodników o największym potencjale zagrożenia