Lasy

Systemy UAV zapewniają ogromne możliwości dla leśnictwa gdyż umożliwiają zrealizowanie, w wysokiej rozdzielczości map lotniczych w wysokiej rozdzielczości  z wydajnością na urządzenie latające aż do 1000 ha dziennie. Bezzałogowce mogą być do wyboru wyposażone w kamerę RGB (obraz rzeczywisty), kamerę multispektralną lub kamerę termowizyjną. Również systemy LIDAR (radar optyczny) są dostępne do użytku w UAV. 

Zarejestrowane dane (obrazy) nie tylko mają bardzo dobrą rozdzielczość, ale są zawsze georeferencyjne, czyli mogą być zintegrowane z istniejącym środowiskiem GIS i używane do pomiarów i orientacji. 

W przeciwieństwie do danych satelitarnych technologia UAV oferuje znacznie większą  elastyczność czasową i zdecydowanie wyższą rozdzielczość przestrzenną. Dzięki wykonywanym przez nas lotom dronami nad obszarami dotkniętymi przez żywioły, takie jak burze, grad lub pożar możemy w krótkim czasie stworzyć georeferencyjne zdjęcia lokalizacyjne, na bazie których  można oszacować wysokość szkody i zaplanować właściwe działania. 

Przygotowane przez nas mapy lotnicze stosuje się także jako środek do inwentaryzacji czy sporządzenia innej dokumentacji jak również do planowania.  Podkreślić tu warto znaczenie kamer wielospektralnych, które pokazują zawartośc chlorofilu biomasy i wskazują na stopień witalności poszczególnych drzew. 

Ciekawostka: techniką multispektralną zostały przebadane np. Państwowe Lasy Bawarii na obszarze zaatakowanym przez korniki.

Recent Work