Ewidencja i pomiar szkód na polach

UAV, z których korzystamy do oceny szkód, umożliwiają nam wydajne wykonywanie lotów  i inwentaryzację do ponad 1000 ha na dzień i operatora. 

Technika lotów dronowych ma w szczególności zastosowanie do pomiaru i udokumentowania szkód:

  • wyrządzonych przez dzikie zwierzęta,
  • wyrządzonych przez np. burze, grad, nawałnice,
  • powodziowych,
  • wyrządzonych przez susze i pożary,
  • powstałych w następstwie erozji,
  • górniczych.

Wykorzystywana przez nas technologia pozwala nam wykryć i ustalić rozmiar szkód również na terenach niedostępnych (np. zalanych), niewidocznych i/lub daleko położonych. W celu szybkiego oszacowania powstałych uszkodzeń mierzymy powierzchnię szkód i przekazujemy wyniki jako zgodne z GIS (system informacji geograficznej) w postaci georeferencyjnych map w barwach rzeczywistych w rozdzielczości poniżej 1 cm/pixel, a mapy multispektralne do 5 cm/ pixel.

Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Żerowanie  dzikich zwierząt, szczególnie dzików, na terenach wykorzystywanych rolniczo stanowi poważny problem dla rolników. Szczególnie przy wysoko rosnących uprawach jak np. kukurydza, kiedy powyżej pewnej wysokości roślin obserwacja zagrożeń „na oko” z poziomu ziemi (wzroku) nie jest już możliwa. Jednocześnie wyrządzone szkody muszą zostać oszacowane w ciągu kilku dni, aby można było złożyć wniosek o odszkodowanie. To problem, który pomoże Państwu rozwiązać AgDrones. Możemy Państwu pomóc na dwa sposoby: albo oblatując zagrożone szkodami powierzchnie w ustalonych terminach i zgłaszając Państwu, gdy pojawi się zdarzenie, albo działając doraźnie na Państwa sygnał po wystąpieniu szkody oblatując wskazane pola i mierząc uszkodzenia. Dostarczone mapy lotnicze mogą być wykorzystane przez rzeczoznawcę w dalszym działaniu także jako pomoc w orientacji (informacja GPS) i jako pierwszy pomiar uszkodzonej powierzchni.

Recent Work