Pola i poletka doświadczalne

Prowadzone przez nas loty mogą wspomagać obserwacje prowadzone standardowymi metodami na polach i poletkach doświadczalnych. Dostarczamy dane wykonane np.  kamerami multispektralnymi (NDVI) umożliwiającymi rejestrację stanu odżywienia i kondycji roślin. Ponadto wykonywane przez nas badania umożliwiają kontrolę stosowanych narzędzi pomiarowych i wyników pomiarów, a co za tym idzie  analizę błędów. Przygotowujemy również mapy 3D umożliwiające analizę wielkości (wysokości) roślin i objętości łanu. 

Prowadzącym pola i poletka doświadczalne, oferujemy wsparcie bazujące na  analizie wielospektralnej i RGB. Badane powierzchnie są mierzone w środowisku GIS i kontrolowane w regularnych odstępach czasu (monitoring). W czasie serii badań monitorowane są statystycznie podstawowe parametry rozwoju roślin, które mogą być wykorzystane jako baza danych (np. do dalszej obróbki statystycznej w MS Excel). Aby móc porównać ze sobą badane powierzchnie  i to na przestrzeni czasu obliczamy wskaźniki, indeks niezgodności i uwzględniamy modele terenu. Wyniki przedstawione są w środowisku GIS.

 

Recent Work